LeifheitLeifheit Classic S Ironing Cover

Leifheit Classic S Ironing Cover

On Sale
Was $19.95

$12.95

Save 35%
Sale Ends
Leifheit Pegasus Accessory Set

Leifheit Pegasus Accessory Set

On Sale Stock Left: 1
Was $14.95

$12.95

Save 13%
Sale Ends
Leifheit Reflecta Speed Universal Ironing Cover

Leifheit Reflecta Speed Universal Ironing Cover

On Sale
Was $19.95

$14.95

Save 25%
Sale Ends
Leifheit Reflecta Speed Ironing Blanket

Leifheit Reflecta Speed Ironing Blanket

On Sale
Was $35.15

$24.95

Save 29%
Sale Ends